Nitra – Staré Mesto (Horné Mesto), okres Nitra
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)


2. pol. 18. stor., neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala prospektová časť pôvodnej organovej skrine – barokový prospekt z 2. pol. 18. storočia.

1942, Otokár Vážanský – novostavba

Pri tvorbe prospektu Vážanský použil ako ozdobu prospekt predošlého neskorobarokového organa, ktorý predstaval pred svoj prospekt. Je však neznelý a má nepôvodné píšťaly. Okrem toho prevzal do organa aj časť píšťalového materiálu starého nástroja. Dispozíciu organa navrhol Ernest Schumera, organista v kostole františkánov v Trnave.

Nápis ceruzkou na drevenej píšťale: „Tento organ postavil Otokar Vážanský organár v Nitre v roku Pána 1942. Zo starého organa bola použitá čiasť škrine do prošpektu a 8 registrov drevených a kovových píšťal. Dispoziciu registrov navrhol Ernest Schumera organista u PP. Františkánov v Trnave, prospekt a ďalšie navrhol aj konštruoval horemenovaný organár."

1972, Otokár Vážanský – údržba

Čistenie a ladenie vykonal 82-ročný O. Vážanský.

1986, neznámy organár – oprava

Neznámy majster z Prievidze.

2007, Miroslav Barus – oprava

Pravdepodobne sa realizovali aj dispozičné zmeny. Pridaná bola voľná kombinácia (pôvodne bol Vážanského organ bez voľnej kombinácie). Riešenie voľnej kombinácie bolo prevzaté z dvojmanuálového organa O. Vážanského v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitre, časť Mlynárce.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2007
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Huslový principalPrincipalbas16´
PrincipalKrytSubbas16´
Flauta dutáAeolineCello
GambaVox coeleste  
SalicionalPrestant  
OktavaLesný roh  
Flauta minorCornett 3-4x2 2/3´  
Mixtura 4x2 2/3´    

Spojky: Spojka-oktava II-I 16´, Spojka-manual. II-I 8´, Spojka-oktava II-I 4´, Spojka-oktava 4´, Spojka-pedal. I, Spojka-pedal. II
Pevné kombinácie: 4
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Crescendo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)