Čadca, okres Čadca
Kostol sv. Bartolomeja, apoštola

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (8+7+4)


1914, Rieger – novostavba

Opus 1997, rok stavby je pravdepodobný. V katalógu firmy je obec pod názvom Csacza.

okolo 2000, Peter Búran, Nemček – prestavba

Prestavba firmou Búran-Nemček. Nový hrací stôl, elektrické traktúry, zmeny v dispozícii.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2007
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Husľový principálViolonbas16´
PrincipálFlauta harmonickáSubbas16´
Fugara (Gamba)AeolinaOktávbas
SalicionálFlauta špicatáCello
OktávaSeskvialtera 2x2 2/3´+ 1 3/5´  
Flauta rúrkováPikola  
Flauta lesnáHarmonia aetheria 4x2 2/3´  
Mixtúra 5x2 2/3´    

Spojky: I 4´, II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, II 16´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: A, B, C
Pevné kombinácie: P, MF, F, TT
Pomocné zariadenie: Žalúzie II. man., Crescendo, Zapínač crescenda, Automatický anulátor pedála
 
Elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)