Lučivná, okres Poprad
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3


1903, Rieger – novostavba

Opus 989. V katalógu firmy je uvedený pod správnym opusovým číslom, pod názvom obce Lucsivna.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované ku koncu 1. svetovej vojny boli po nej nahradené zinkovými.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2007
Cs. és kir. udvari orgona – gyár – Rieger Testvérek – Jägerndorf és Budapest – Opus 989
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(privesený) 
Bourdon  
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedálcopula, Octávcopula
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)