Bardejov – Bardejovská Nová Ves, okres Bardejov
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


1905, Rieger – novostavba

Opus 1188.

zač. 80. r. 20. stor., Štefan Gábor, Pavol Baxa st. – prestavba

Organ bol dispozične prestavaný a rozšírený v duchu dobových snáh aplikovať na romantických organoch myšlienky Organového hnutia. Pri prestavbe bol použitý píšťalový materiál a pravdepodobne aj niektoré registrové kancely z Riegrovho organa. Traktúry a mechy sú novšie. Súčasťou prestavby bola aj výmena organovej skrine.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár Rieger Budapest. Opus 1188.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Bourdon  
Salicionál  
Oktáva  
Flauta rúrková  
Picolo  
Larigot 2x1 1/3´  

Spojky: Pedálkopula, Oktávkopula
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)