Raslavice, okres Bardejov
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7/6+2)


1910, Rieger – novostavba

Opus 1636.

2. pol. 20. stor., Štefan Gábor, Pavol Baxa st. – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Pridaná manuálová vzdušnica s dvoma registrami Flauta rúrková 4´ a Larigot 2x 1 1/3´ a pedálová s registrom Oktávbas 8´. Namiesto registra Dolce 4´ bol osadený register Picolo 2´.

1996, František Vitéz – premiestnenie nástroja

Premiestnenie nástroja a prestavba. Organ bol prenesený zo starého kostola na súčasné miesto, pričom bola odstránená pôvodná organová skriňa a nahradená "modernou".

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Opus 1636 RIEGER OTTÓ Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
BourdonOktávbas
Salicionál  
Oktáva4´ (ext.)  
Flauta rúrková  
Picolo  
Larigot 2x1 1/3´  

Spojky: Pedálkopula, Oktávkopula
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: P, MF, F, TT
Pomocné zariadenia: Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)