Horné Srnie, okres Trenčín
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+7/6+2)


40. r. 20. stor., Július Guna – novostavba

1971, Pavol Baxa st. – oprava

Pavol Baxa pravdepodobne odstránil sokel organovej skrine (v súčasnosti je tu priestor s lavicami), mechy preniesol do podvežia kostola, register Salicionál 8´ upravil na Kvintadénu a možno urobil aj ďalšie zmeny.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalHuslovi PrincipalSubbass16´
BourdonKvintadena (Eolina*)Cello
Viola de GambaEolina (Vox Celestis*)  
OktávaVox Celestis (Salicional*)8´ (K8´ + E8´)  
Jeleni rohLesna Flauta  
Mixtúra 3x1 1/3´Kvinta2 2/3´  
  Picollo  

Spojky: Man spojka I/II, Sub spojka I/II, Super spojka I/II , Super I, Super II, Pedal spojka I Man, Pedal spojka II Man
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = v súčanosti chybné nápisy na sklopkách na hracom stole

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)