Trenčianske Mitice – Kostolné Mitice, okres Trenčín
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/5 (7/4+3/1)


Organ je príkladom neobyčajne veľkého využitia transmisii a extenzii v Možného tvorbe.

okolo 1895, Vincent Možný – novostavba

Aj keď Vincent Možný nemá označenie na hracom stole, jeho autorstvo je jednoznačné. Z roku 1895 pochádza aj ostatné vnútorné zariadenie kostola.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
PrincipalSubbasz16´
DugottCello8´ (trans.)
SalicionalOctávbasz8´ (trans.)
Octava4´ (ext.)  
Fuvola4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Mixtura 3x  

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)