Červeník, okres Hlohovec
Kostol Obetovania Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


koniec 19. stor., Karel Neusser – novostavba

Údaj z hracieho stola.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Nahradené rekvirované prospektové píšťaly, z pôvodného registra Gambe 8´ bol vytvorený register Flauta 4´ (odstránené drevené intonačné valčeky). Iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
K.NEUSSER / NOVÝ JIČÍN
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalSubbass16´
GedecktCello
Salicional  
Octave  
Flauta*  
Mixtur 2-3x2 2/3´   

Spojky: Pedal-Manual-Coppel
Pevné kombinácie: Mezzo Forte, Fortissimo
Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = pôvodne Gambe 8´

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)