Pastuchov, okres Hlohovec
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4


1967, Organa Kutná Hora – novostavba

Údaj o organárovi z hracieho stola, údaj o roku postavenia z prospektu. Neboli zaznamenané žiadne opravy a prestavby.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt(privesený) 
Principál  
Salicionál  
Flauta šumivá 2x2´+ 1 1/3´  

Spojky: I:I 4´, I:I 16´, I:P 8´
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)