Žlkovce, okres Hlohovec
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Organový pozitív I / 6


2. pol. 19. stor., Martin Šaško st. – novostavba

Organ bol pravdepodobne postavený pre inú lokalitu.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Rekvirované boli prospektové píšťaly v 1. a 3. poli prospektu.

20. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Podľa miestnych pamätníkov mal byť organ privezený do súčasnej lokality z neznámeho miesta v 20. rokoch 20. storočia. Súčasne boli nahradené rekvirované prospektové píšťaly.

90. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Oprava chóru spojená s opravou organa (začiatok 90. rokov 20. storočia). Pri tejto príležitosti bol pristavaný pedál (s najväčšou pravdepodobnosťou nepôvodný) odstránený na povalu kostola, kde je dodnes. V súčasnosti sa na povale nachádza: pedálová klaviatúra (rozsah C – d1, 27 klávesov; rovnobežná – konkávna; dlhšie i kratšie klávesy: svetlé drevo), 15 drevených otvorených píšťal, zvyšky vzduchovodov. Žiadne iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Kryt
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 3x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)