Podbrezová, okres Brezno
Kostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (5+3+2)


1910, József Angster – novostavba

Opus 694.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Dispozičné úpravy: register II. manuálu Aeolin 8´ nahradený registrom Nočný roh 2´, rozšírenie o nový pedálový register Oktavbass 8´.

Prieskum: Marek Cepko, 2011
Angster József és Fia / Pécs
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalZergekürtSubbass16´
BourdonFlauta tibiaOktavbass
GambaAeolin (Nočný roh)  
Pr. Octav    
Mixtur 2x2 2/3´    

Spojky: Manualcopula, Octavcopula, Pedalcopula I. Man., Pedalcopula II. Man.
Pevné kombinácie: P., MF., F., FF.
Pomocné zariadenia: Cresc. II (žalúzie II. man.), Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)