Gelnica, okres Gelnica
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2)


1905, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1194.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – rozšírenie

Úprava dispozície a rozšírenie. Registre I. manuálu Zergekürt 8´ jeho 4´ extenzia boli prebudované na 4´ a 2´polohu. Na II. manuáli pribudli registre Sesquialtera a Cymbál, registre Flûte harmonique 8´ a jeho 4´extenzia boli prebudované na 4´ a 2´ polohu. Pribudované registre Sesquialtera a Cymbál boli neskôr odstránené.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Cs. és kir. udvari-orgona-gyár – Rieger – Budapest – Opus 1194.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´ (ext.)Hegedü-principálSubbass16´
PrincipálGyöngéd-fӧdӧttViolon16´
FödöttAeolinaFuvolabass8´ (ext.)
GambaVoix célesteCello8´ (ext.)
SalicionálFlûte harmonique  
Octava4´ (ext.)Fuvola2´ (ext.)  
Zergekürt    
Zergekürt2´ (ext.)    
Mixtura 4x2 2/3´    

Spojky: Manuál-kopula, Super-oktávkopula I, Sub-oktávkopula II / I, Pedálcopula I, Pedácopula II
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)