Lúčka, okres Sabinov
Kostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


70. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1625.

zač. 90. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ prenesený zo starého kostola Najsvätejšej Trojice na súčasné miesto.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Manuál (C – a3, 58 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt drevenýSubbas16´
Salicionál  
Principál  
Flauta rúrková  
Nočný roh  
Mixtura 3x1 1/3´  

Spojky: I 4´, I/P
Voľné kombinácie: A
Pevné kombinácie: MZ, F, PL
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)