Plavnica, okres Stará Ľubovňa
Kostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


1902, Rieger – novostavba

Opus 920.

20. r. 20. stor., Rieger – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Nové vzdušnice a traktúry, úprava dispozície (zrušené extenzie, nové registre Fléta 4´ a Oktáva 4´).

2. pol. 20. stor., neznámy organár – rozšírenie

Pribudovaný register Flétna 2´ a Tremolo, hrací stôl posunutý k zábradliu chóru.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
OPUS 920 / RIEGER
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
KrytCello
Gamba  
Salicionál  
Oktáva  
Fléta  
Flétna  
Kvinta šustivá 2x2 2/3´  

Spojky: Man.-Ped. (I/P), Super-Oktáv (I 4´)
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)