Čamovce, okres Lučenec
Kostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)


1928, Rieger – novostavba

Opus 2310.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Opus 2310 RIEGER
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PryncypalSubbass16´
Vajtfuvola  
Salicionál  
Zergekürt  
Fuvola4 ´ (ext.)  

Spojky: Man. - Ped., Super-Oktav
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)