Halič, okres Lučenec
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)


Organ tirolskej firmy Franz Reinisch (Steinach), opus 161, postavený okolo roku 1930. Na súčasné miesto bol postavený v roku 2008. Organová skriňa pochádza z Angsterovho organu, pri inštalácii organa bola čiastočne upravená. Starý jednomanuálový organ od Józsefa Angstera bol ešte donedávna zložený na ľavej empore presbytéria, v súčasnosti sa tam nachádza iba hrací stôl.

neznámy rok, József Angster – novostavba

Z nástroja sa zachovala len organová skriňa a hrací stôl na ľavej empore presbytéria.

okolo 1930, Franz Reinisch – novostavba

Opus 161, postavený pre neznámu lokalitu.

2008, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie do súčasnej lokality a postavenie do organovej skrine pôvodného Angsterovho organa.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Franz Reinisch´s Orgelbauanstalt / gegr. 1817 / Inhaber: Karl Reinnisch´s Erben / STEINACH, TIROL / Opus 161
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrinzipalGemshornSubbass16´
GedecktSalizionalOktavbass
GambaVox cӧlestis  
OktavRohrflӧte  
Mixtur 4xRauschquinte 2x2 2/3´  

Spojky: Hoch-Oktavkoppel I, Manual-Koppel II/I, Hoch-Oktavkoppel II/I, Tief-Oktavkoppel II/I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II
Pevné kombinácie: P, F, TT
Pomocné zariadenia: Crescendo, Crescendo Ab, Aut. Ped. Piano Ab

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)