Bajerov, okres Prešov
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4


1909, Rieger – novostavba

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Opus 1557 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principál
Bourdon
Salicionál
Octava4´ (ext.)
Dolce4´ (ext.)
Zúgóquinta 2x2 2/3´ + 2´

Spojky: Oktávkopula (M 4´)
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)