Jasov, okres Košice-okolie
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (10+11+9)


prelom 18./19. stor., neznámy organár – novostavba

Centrálne časti dvoch zrkadlovo symetrických organových skríň na zadnej empore pochádzajú z nástroja neznámeho autora pravdepodobne z prelomu 18. a 19. storočia.

1895, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, Jägerndorf, opus 487 (údaje z firemného katalógu). Dvojmanuálový organ bol postavený do staršej, štýlovo rozšírenej organovej skrine. Z nástroja firmy Rieger sa zachovala skriňa hracieho stola. Dokázateľný pôvod u firmy Rieger má aj časť píšťal.

1942, József Angster – novostavba

Angster Orgonagyár, Pécs, opus 1250. Nový organ s použitím materiálu z predošlého nástroja. Z pôvodného organa firmy Rieger bola použitá väčšia časť píšťalového fondu a skriňa hracieho stola stojaceho na zadnej empore. Firma Angster nástroj podstatne rozšírila a vytvorila úplne novú dispozičnú, aj zvukovú koncepciu. Pre celý organ vyhotovila vlastné kužeľkové vzdušnice, nový elektrický hrací stôl, ktorým sa ovládali obe časi nástroja (veľký organ na zadnej empore a menší na rozhraní sanktuária a lode), zrekonštruovala a zelektrifikovala tiež traktúru. časti píšťal z nástroja firmy Rieger a skrine hracieho stola, postavený do staršej organovej skrine. Organ mal pneumatický dvojmanuálový hrací stôl na chóre a tiež trojmanuálový v sanktuáriu kostola, ovládajúci aj samostatný jednomanuálový organ v jednom z oratórií kostola.

1998, neznámy organár – oprava

Čistenie a základnú opravu realizovali svojpomocne rehoľní bratia.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
1250 sz. / 1942
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Fedett16´OroszkürtBourdon32´
FöjátékKettös cs. fuvolaKontrabasszus16´
VájtfuvolaEolinaSzubbasszus16´
TérdhegedüLebegésOktávbasszus
OktávaFuvolás fójátekFedettbasszus
Haránt fuvolaViolaQuintabasszus5 1/3´
FurulyaNazát2 2/3´Korálsíp
Zúgósip 3xDolkánEjikürt
Kevérek 5xTercia1 3/5´Puzón16´
TrombitaSzeptima1 1/7´  
  Kiskevérek 4x1 1/3´  
  Harangjátek   

Spojky: I+II, P+I, P+II, I+II sub, I+II super
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Pleno, TT
Pomocné zariadenia: Crescendo (valec), Pozitivmühöz (žalúzie II. man.), Man.16´ be/el, Henger be/el, Fömü+ped.mü - szab.elök.bev., Egyetemes - szab.elök.bev., Red.poz.mü - szab.elök.bev., Összes alapok, Föreg rögz., Tompito, Tremolo poz. mühöz

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)