Nitra – Staré Mesto (Horné Mesto), okres Nitra
Veľký seminár - kaplnka

Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)


Organ postavil v tej dobe nitriansky, neskôr bratislavský organár Vincent Možný, ako svoj opus 3, pravdepodobne v roku 1876. Nástroj má pohnuté dejiny. Po zrušení seminára (prvá polovica 50. rokov 20. storočia), keď sa Veľký seminár prestal využívať na pôvodný účel, bol organ presunutý do r. kat. kostola v Nitre, časti Chrenová, a odtiaľ v roku 1977 z neznámeho dôvodu do r. kat. filiálneho kostola v Ivanke pri Nitre, časti Gergeľová. Pravdepodobne v roku 2016 sa vrátil späť na miesto, pre ktoré bol postavený – do kaplnky Veľkého seminára, ktorá opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

1878, Vincent Možný – novostavba

Opus 3. Autorom skrine je Ignaz Karger, Viedeň.

1. pol. 50. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do r. kat. kostola v meste Nitra, časť Chrenová.

1977, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do r. kat. filiálneho kostola v obci Ivanka pri Nitre, časť Gergeľová.

2016, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Späť do kaplnky Veľkého seminára v Nitre. Rok je pravdepodobný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2016
Mozsny Vincze - Orgona készitő - Nyitran
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
Flaut majorSubbass16´
Viola Gamba  
Salicional  
Principal  
Flaut amabilis  
Mixtur 2x   

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)