Beša, okres Levice
Kostol sv. Anny

Organový pozitív I / 6


Organ postavil neznámy bratislavský majster, pravdepodobne Georg Klöckner, v roku 1822 za 1130 Guldenov.

1822, Juraj Klöckner – novostavba

Pre r. kat. kostol v Horných Lefantovciach. Klöcknerovo autorstvo je pravdepodobné.

1881, František Kraichel – oprava

1905, Vincent Možný – oprava

Okrem iného nové mechy a klaviatúra.

1917 (1918) , neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1921, Otokár Vážanský – oprava

1935, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do r. kat. kostola v Beši (do súčasnej lokality).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Bourdon
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtura 2x 

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)