Drženice, okres Levice
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5


prelom 19. a 20. stor., Karel Neusser – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000
K. NEUSSER V NOVÉM JIČÍNĚ
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
Principal(privesený) 
Gedeckt  
Salicional  
Octave  
Mixtur 2-3x2 2/3´  

Spojky: Manual-Pedal-Coppel
Pevné kombinácie: Forte

Mechanické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)