Organár pracujúci koncom 19. a začiatkom 20. storočia v Prievidzi a neskôr Nitre. Organár je zistiteľný v Prievidzi v roku 1892 a Nitre v roku 1914. V Prievidzi je uvedený v Uhorskom adresári výrobcov hudobných nástrojov, skladov hudobných nástrojov a staviteľov organov: Privigye (Nyitra vm.):  Herodek Ferencz.a Neskôr sa presťahoval do Nitry.b Zatiaľ je známa jediná jeho práca. V roku 1914 mu zaplatili za opravu mechov v r. kat. kostole sv. Klimenta v Močenku (okr. Šaľa) 35 korún.c

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)