Močenok, okres Šaľa
Kostol sv. Klimenta

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (10+4+3)


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. III/1994 a IX/2000.

1790, Pažickí z Rajca – novostavba

1848, Ignác Fazekaš – oprava

1826, Štefan Hechinger – oprava

1874, Martin Šaško st. – oprava

Revízia organa a kalkulácia rozpočtu na jeho opravu.

1876, Vincent Možný – prestavba

Dispozičné úpravy, nový hrací stôl postavený k ľavej bočnej stene sokla organovej skrine, prehĺbenie ventilovej komory hlavného stroja, výmena tónových ventilov a ďalšie práce.

1914, František Herodek – oprava

1976, Štefan Gábor, Pavol Baxa st. – oprava

Oprava spojená s čiastočným návratom k pôvodnej dispozícii, nové prospektové píšťaly (pôvodné boli zachované do r. 1976!), nové mechy.

Prieskum: Marian Alojz Mayer
I. manuál (C – f3, krátka sp. oktáva, 50 kl.)II. manuál (C – f3, krátka sp. oktáva, 50 kl.)Pedál (C – a, krátka sp. oktáva, 18 kl.)
PrincipálCopulaSubbas16´
Vox humanaPrincipálOktávbas
BordunCopulaOktávbas
PortunálOktáva  
Oktáva    
Dulciana    
Portunál    
Kvinta2 2/3´    
Superoktáva    
Mixtúra 3x1 1/3´*    

Spojky: Copula (man. spojka)
Pevné kombinácie: Piano, Forte (V. Možný, 1876)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = oktávové repetície na tónoch f1, f2

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)