Narodil sa v manželstve Antona Hechingera (13. júna 1755 – 11. februára 1835) a Anny Márie, rodenej Hagg. Za organára sa vyučil v otcovej dielni. Neskôr odišiel do Viedne, kde mal organársku dielňu. Zatiaľ od neho na území Slovenska poznáme dve opravy. Jednu realizoval na veľkom organe v Katedrále sv. Emeráma v Nitrea, druhú v Močenkub, letnom sídle nitrianskych biskupov, v Kostole sv. Klimenta. Oprava v Močenku prebehla v podstate súčasne s nitrianskou, v roku 1826 a stála 185 zlatých, ktoré zaplatil nitriansky biskup.c

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)