Máme o ňom málo informácií. Bol rodákom zo Skalice.a Nevieme kde sa vyučil za organára, resp. či sa vôbec vyučil. Kremnický organár Ignác Fogler ho totiž pred magistrátom mesta obvinil, že Janúšek sa za organára nevyučil.b Od 80. rokov 18. storočia do roku 1794 bol vo viacerých prameňoch označený ako organár z Kremnice.

Doteraz poznáme dve lokality, pre ktoré pracoval. V 80. rokoch 18. storočia františkánom v Skalici už ani jeden z organov, ktoré v kostole používali, celkom nevyhovoval. Jeden organ stál na chóre nad hlavným vchodom, druhý, ktorý slúžil bratom spievajúcim žalmy, bol symetricky rozdelený do dvoch organových skríň, ktoré boli umiestnené po bokoch hlavného oltára.c Opravou poverili Mateja Janúška. Nový organ postavil v roku 1785 v ev. kostole v Liptovskom Jáne (okr. Liptovský Mikuláš).d Podrobnosti o tomto nástroji chýbajú. V roku 1794 o stavbe nového organa s Matejom Janúškom neúspešne jednal ev. zbor v Myjave.e

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)