V roku 1808 založili v krušnohorskom Cämmerswalde v Nemecku traja bratia – Gotthelf Friedrich, Johann Gotthold und Carl Gottlieb Jehmlich organársku firmu. V roku 1826 Johann Gotthold Jehmlich presídlil do Drážďan (Dresden) v Sasku a od tých čias, až do súčasnosti v tomto meste pracuje už šiesta generácia organárskej firmy Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH. Prvú a druhú generáciu týchto organárov pokladáme za pokračovateľov silbermannovských tradícii. V roku 1972 bola firma síce zoštátnená, ale naďalej ju viedol Horst Jehmlich. Napriek štátnemu reglementovaniu si firma zachovala svoju kvalitu a špecifickú úroveň. V roku 1990 bola firma reprivatizovaná. Od roku 2006 stojí na jej čele Dipl. Ing. Ralf Jehmlich (6. generácia).  Firma nestavia len nové organy, ale venuje sa reštaurovaniu historických nástrojov.  Na Slovensku postavila jediný organ – v roku 2011 dvojmanuálový, 28/25 registrový nástroj pre r. kat. farský Kostol sv. Margity v Bratislave-Lamači (11+11+6/3). 

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)