Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe. Vieme len, že v Trenčíne v druhej polovici 19. storočia pôsobil organár tohoto mena. Nevieme mu priradiť  žiadnu prácu.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)