Životopisné údaje chýbajú. Pôsobil ako organár od 70. rokov 17. storočia v Spišskej Novej Vsi, kde bol aj mešťanom.

O práci Martina Korabinského máme málo poznatkov. V 70. a 80. rokoch 17. stor. s ním pracoval Michal Kraut. Zachoval sa kontrakt na 9-registrový bezpedálový nástroj pravdepodobne pre farský kostol v Spišskej Novej Vsi. Podľa zmluvy podpísanej 21. augusta 1687 mal mať nasledujúcu dispozíciu:

Ein gr. Principal von 4 Fuss (Principál 6´)
Ein Cimbal mit 5 Pfeifen (Cimbal 5x)
Ein gross Flöt von Holtz von 8 Fuss (Flauta maior 8´)
Koppel von 4 Fuss (Kopula 4´)
Sufflöt von 2 Fuss
Ein Salicinal von 4 Fuss (Salicionál 4´)
Quinta (Kvinta – pravdepodobne 1 1/3´)
Sedecim (Sedecima 1´)
Mixtur von 4 Pfeifen (Mixtúra 4x)

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1722 – oprava.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a .v. artikulárny, 1729 – rozšírenie pôvodne jednomanuálového organa o druhý manuál.

Spišská Nová Ves; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, pravdepodobne farský kostol, 1687 – kontrakt na 9-registrový bezpedálový nástroj.

Žakovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, biskupa, 1717 – preloženie organa z bočnej steny chrámovej lode na západnú emporu.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)