Životopisné údaje chýbajú.

Pôsobil v Trnave na prelome 19. a 20. storočia. Poznáme len niekoľko opráv, ktoré realizoval. Pri oprave organa v r. kat. kostole v Jobbágyi (Maďarsko) s ním spolupracoval jeho syn Ferdinand, ktorý bol tiež organár.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov, 1893 – oprava.

Jobbágy (Maďarsko), r. kat. kostol, 1897 – prestavba organa (po oprave mal organ dve manuálové klaviatúry, aj keď druhý manuál mal byť zrejme len obsadený harmóniovým jazykom).

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jakuba, 1891 – oprava.

Šúrovce; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1902 – oprava.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)