Sax pôsobil v Komárne od 30. rokov 19. storočia do r. 1846. Potom sa presťahoval do Kőszegu (Maďarsko). O jeho ďalšom osude sa nezachovali žiadne správy. Predpokladá sa, že už v 20. rokoch 19. storočia pracoval u organára Reinharda v Komárne a po jeho smrti viedol dielňu, ktorá patrila vdove Barbare Reinhardovej, rodenej Fogl. Pravdepodobne r. 1830 sa osamostatnil.

Sax postavil niekoľko organov. K prvým nástrojom patril jednomanuálový organ pre ev. a. v. kostol v Lovaspásztó (Maďarsko), ktorý sa nezachoval. Niektoré nástroje, napr. organ v ref. kostole v Tate, stoja v pekných organových skriniach. Dispozície a rozsahy klaviatúr vychádzajú ešte z neskorobarokových zvyklostí.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1839 – 8-registrový organ, v súčasnosti sa nachádza v ref. kostole v Nemesbikku (Maďarsko).

Lovászpatona (Maďarsko); kostol ev. a. v., rok postavenia neznámy – jednomanuálový organ (nezachoval sa).

Tata (Maďarsko); ref. kostol, 1839 – jednomanuálový, 12-registrový organ s pedálom.

Unterloisdorf (Rakúsko); bližšie neurčený kostol, 1847 – jednomanuálový, 10-registrový organ.

Vértesszõlõs (Maďarsko); r. kat. kostol, 1844 – jednomanuálový, 9-registrový organ s pedálom.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)