Viedenský organár, pracoval približne v rokoch 1840 – 1860. Okrem Rakúska nájdeme jeho nástroje aj v ďalších krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska. Na Slovensku postavil podľa našich súčasných vedomostí dva nástroje – v Poprade-Veľkej a v Čajkove. Vieme, že Seyberth sa v rokoch 1848 – 1864 uchádzal aj o opravu organa v ev. a. v. kostole v Prešove, nebol však úspešný.

V tvorbe J. Seybertha sa spájajú z pohľadu tej doby progresívne prvky a prvkami archaickými. Manuálové rozsahy na oboch organoch postavených na Slovensku zodpovedajú vtedajšiemu štandardu C – f3 chromaticky. V Poprade-Veľkej má pedál klávesový aj tónový rozsah C – h0, v Čajkove je klávesový rozsah C – f0. Progresívne (z pohľadu doby vzniku) sú v oboch organoch pedálové vzdušnice. Obe už majú registrové kancely. Pedálová vzdušnica v Čajkove je ventilová, pričom je zaujímavé, že hoci pedál je obsadený troma registrami, registrové kancely sú len dve – pre Subbas 16´ a Oktávbas 8´. Posledný pedálový register Oktávbas 4´ dostáva vzduchu z kancely Oktávbasu 8´ cez pohyblivú zásuvku, ovládanú s registrovým manubriom. Register sa teda dá zapínať a vypínať len keď je zapnutý aj Oktávbas 8´. V prípade, ak je Oktávbas 8´ vypnutý, Oktávbas 4´ nemôže za žiadnych okolností znieť. Pedálová vzdušnica v Poprade-Veľkej je kužeľková a je to pravdepodobne vôbec prvá takáto vzdušnica postavená na Slovensku. Zaujímavé je aj riešenie obloženia dlhších (spodných) manuálových klávesov v Čajkove. Prechod medzi hornou horizontálnou a prednou vertikálnou plochou klávesu nie je do pravého uhla, ale je zaoblený.

Čajkov; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1857 – jednomanuálový, desaťregistrový organ s pedálom.

Poprad-Veľká; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1856 – dvojmanuálový, devätnásťregistrový organ s pedálom.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)