Organár Jozef Hubert pôsobil v Trenčíne v prvej polovici 19. storočia.a Na území Slovenska neevidujeme žiadnu ním realizovanú opravu, prestavbu, ani novostavbu organa. V Čechách je známa jediná oprava organa v r. kat. Kostole sv. Bartolomeja v Růžďke (okr. Vsetín).b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)