ORGANY (157)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S    T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Sabinov
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1823-1825)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 31 (11+13+7)
Sabinov
Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 31 (11+13+7)

(2011-2012)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Sačurov
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(okolo 1980)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3
Sady nad Torysou - Byster
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/3

(1908)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Šalgočka
Kostol sv. Terézie z Avily

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1898)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)
Šamorín
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 13 (8+5)

(1785)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (10+9+4)
Šamorín
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 23 (10+9+4)

(60. r. 19. stor. / 2005)
Organový pozitív I / 6
Šarišská Poruba
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1868/1869)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 25/4 (10/+7/+8/4)
Šarišská Trstená
Kostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 25/4 (10/+7/+8/4)

(1984)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5
Šarišské Bohdanovce
Kostol sv. Anny

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5

(pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/5+2/1)
Šarišské Dravce
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (6/5+2/1)

(1904)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3)
Šarišské Michaľany
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15 (5+7+3)

(1958)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Šarišské Sokolovce
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1908)
Organový pozitív I / 5
Sása
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 5

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Sása
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Sasinkovo
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(18. storočie / 1. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Sasinkovo
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1969)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (9+1)
Šávoľ
Kostol Ducha Svätého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (9+1)

(1928)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (4+2/1)
Sebedražie
Kostol sv. Barbory

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/5 (4+2/1)

(prelom 19./20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (8+10+5)
Sečovce
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 23 (8+10+5)

(1887)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P 15/14 (5+7+3/2)
Sedliacka Dubová
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P 15/14 (5+7+3/2)

(1948)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+6+3/2)
Selce
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/14 (6+6+3/2)

(1936)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 7
Selec
Kostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 7

(1882/1883)