Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Iliašovce, okres Spišská Nová Ves
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/9 (8+2/1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/9 (8+2/1)

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. IV/1995.

1770, Martin Podkonický, Michal Podkonický – novostavba

Údaje podľa originálneho nápisu na papierovom štítku umiestnenom na drevenej píšťale registra Principal 8´. Pôvodne 10-registrový bezpedálový organ.

Pôvodná dispozícia:
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva)
Portunal 8´, Unda maris 8´ (od a), Copula major 8´, Principal 4´, Copula minor 4´, Octava 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtur 2 fach 1´

50. r. 20. stor., Rieger-Kloss, Krnov – prestavba

Oprava, prestavba, rozšírenie. Pribudla pedálová klaviatúra, 2 pedálové (Subbas 16´, Bourdonbas 8´ (ext.)) a 2 manuálové registre (Mixtura 4x, Kvinta 2 2/3´). Dobudované registre boli umiestnené do samostatnej skrine za organ na zadnú stenu chóru. Registre stáli na kužeľkových vzdušniciach a mali pneumatické traktúry. Upravená bola aj pôvodná dispozícia nástroja. Pôvodná dvojradová Mixtúra bola prebudovaná na Sedecimu 1´.

Dispozícia po prestavbe:
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva)
Holzprincipal 8´, Flaut major 8´, Copula 8´, Octave 4´, Flaut minor 4´, Superoctava 2´, Quinta minor 1 1/3´, Sedecima 1´, Quinta major 2 2/3´, Mixtura 4 fach
Pedál (C – d1, chromaticky)
Subbas 16´, Bourdonbas 8´

1992, Peter Franzen – oprava

2005-2006, Peter Franzen, Radomír Mašlár – generálna oprava

Nástrojovú časť sa podarilo čiastočne vrátiť do pôvodného stavu pred zásahom v 50. rokoch 20. storočia (odstránenie pridaných manuálových registrov (Mixtura 4x, Kvinta 2 2/3´), na miesto registra Sedecima 1´ prišla úplne nová dvojradová Mixtúra. Taktiež bol do pôvodného stavu upravený hrací pult, zapínače dobudovaných pedálových registrov boli umiestnené na skriňu pedálu, čiže za chrbát hráča. Klaviatúra manuálu dostala nové obloženie. Vykonané boli aj konzervačné práce na drevených častiach nástroja a píšťalách, vrchná časť niektorých najväčších drevených píšťal bola nahradená.

Zreštaurovaná bola aj organová skriňa (Šišolák, Levoča).

Prieskum: Marek Cepko, 2006

Firemný nápis

Hoc Opus construxit Martinus Podkonitzky organopegus Neosoliensis una cum suo Filio Michaelle Anno 1770.

Dispozícia

Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 kl.)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbas16´
Flaut majorBurdonbas8´ (ext.)
Copula major  
Octava  
Copula minor  
Superoctava  
Quinta1 1/3´  
Mixtura 2x  

Manuál: mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.
Pedál: pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Vypočujte si

Jan Zach:
Prelúdium a fúga

Hrá: Ferdinand Klinda


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE