Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Žakovce, okres Kežmarok
Kostol sv. Mikuláša
Jednomanuálový organ bez pedála I / 9


Jednomanuálový organ bez pedála I / 9

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XIII/2004.

1665, Ján Stanzer – novostavba

1717, Martin Korabinský – premiestnenie nástroja

Organ bol preložený na chór oproti hlavnému oltáru.

1870, Ján Stanzer, Jozef Demeter – prestavba

Stanzer organ rozšíril o pedál s dvomi registrami, vybavil novým hracím stolom a pozmenil dispozíciu; nástroj potom naladil Jozef Demeter zo Švedlára.

1980-1981, Jan Kubát – oprava

Oprava bola čiastočne spojená s návratom nástroja do pôvodného stavu: organ dostal nové prospektové píšťaly, nové píšťalnice, čiastočne sa zmenila dispozícia, pedál nebol obnovený.

2003, Vladimír Gazdík – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006

Firemný nápis

Johan Stanzer / Orgelbauer, / in Leutschau.

Dispozícia

Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Flauta maior
Quintadena
Principál
Flet minor
Dulcional
Kvinta2 2/3´
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtura 2x 

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Video

Youtube VIDEO

Baldassare Galuppi:

Hrá: Bernadetta Šuňavská

Vypočujte si

Baldassare Galuppi:
Allegro

Hrá: Bernadetta Šuňavská


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE