Za organára sa vyučil vo Viedni v dielni W. Bachmanna, kde pobudol až deväť rokov. R. 1846 pracoval ako pomocník u peštianskeho organára Lajosa Ágostona Báránya. Spolu s majstrom a ďalším pomocníkom Istvánom Kolonitsom sa zúčastnil na stavbe organa v Stoličnom Belehrade (Székésfehérvár, Maďarsko). Neskôr sa osamostatnil a otvoril si organársku dielňu vo Švedlári. Podľa dostupných prameňov nové organy nestaval, venoval sa prestavbám, zmenám dispozícií a opravám. V 60. rokoch 19. storočia pomerne často spolupracoval s levočským organárom Jánom Stanzerom.

O dielni J. Demetera sa podrobnejšie informácie nezachovali. Určite však išlo iba o malú dielňu, kde pracoval sám alebo s jedným pomocníkom. Nástroje, ktoré opravil či prestaval, niekedy označoval vlastným firemným štítkom.

Gelnica; okres Gelnica, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1857 – oprava (hrací stôl nástroja je označený Demeterovým firemným štítkom).

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. artikulárny, 1860 – oprava spojená so zmenou dispozície. Na viacerých častiach organa je nalepený lístok s textom písaným v švabachu: „Dieses Werk wurde Gestimt // v Josef Demeter Orgelbauer // in Schwedler ano 1860. den // 24 september übergeben.“

Krompachy; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat kostol, 1867 – oprava organa.

Poprad-Veľká; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1872 – oprava dvojmanuálového organa J. Seybertha po poškodení bleskom za 169 zlatých.

Spišská Belá; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Antona opáta, 1872 – zmluva na ladenie organa (pre Stancerovo oslepnutie a Demeterovo úmrtie sa nerealizovala).

Švedlár; okres Gelnica, Košický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny Antiochijskej, 1840 – prekožovanie mechov a rozšírenie organového pedála; 1856 – oprava, vyčistenie a ladenie nástroja za 140 zlatých.

Vrbov; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., oprava a dostavba pedála (na hracom stole je Demeterov firemný štítok s datovaním 1857).

Žakovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, biskupa, 1871 – ladenie organa, ktorý r. 1870 opravil Ján Stanzer.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)