Ľubica, okres Kežmarok
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+6+4/3)


1805, neznámy organár – novostavba

Nástroj mal podľa kanonickej vizitácie z r. 1825 10 registrov.

1830-1832/33, Jakub Galovič – rozšírenie

Z 18. mája 1828 poznáme návrh na opravu a rozšírenie organa o šesťregistrový pozitív a pedál od sabinovského organára Jakoba Galowicha. O dva roky neskôr (11. júla 1830) podal Galowich nový návrh. Zmluvu s ním zbor podpísal 24. októbra 1830. Galowich opravu a prestavbu ukončil až r. 1832 (podľa kanonickej vizitácie), dokonca podľa papierového lístka, ktorý je nalepený pod manuálovou klaviatúrou až r. 1833. Text na lístku znie: Im Jahr 1833 wurde diese Orgel reparirt, und dazu // ein neuses Pedal gemacht, von H: Jacob Galowich // bürgl: Orgelbauer zu Zeben. // der Zeit amttirenden Ev: Pfarrers H: Johann Wittchen Hern // Joh: Thom: v. Glos. Kirchen-Inspector. Hr: Joh: Scholtz K.Curator. // H: Jacob Bene Lehrer u. Organist. H. Mart: Folberger Lehrer u. Cantor.

Rekonštrukcia pôvodnej dispozície podľa obdĺžnikových štítkov nad drevenými vysústruženými registrovými manubriami na vyťahovanie po stranách klaviatúry, zachovanej v rámci pôvodného hracieho pultu v podstavci organovej skrine:
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov): Principal 8´, Flöt Major 8´, Bourdon 8´, Salicional 8´, Octav 4´, Flöt minor 4´, SpitzFlöt 4´, Super-Octav 2´, Mixtur 3x
Pedál: Sub-Bass 16´, Octav-Bass 8´, Violon-Bass 4´

1860, Jozef Demeter – oprava

Ladenie nástroja, zmena pedálového krytého registra Subbas 16´ na otvorený Violon 16´. Nápis (ceruzkou na dreve) pod manuálovou klaviatúrou znie: Diese Orgel wurde // gestimmt und aus Subbass Ano 1860 // ein Wiolon gemacht // v. Orgelbauer Demeter in dr k.k. Bergstadt Schwedler.

1936, Rieger – novostavba

Opus 2731 (údaj na hracom stole). V katalógu firmy je nástroj uvedený: * (op.) 2731 Leibitz (ev.). Nová nástrojová časť postavená do staršej historickej skrine.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Opus 2731 / RIEGER
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Quintatön16´FlöteSubbass16´
PrincipalGemshornEchobass16´ (ext.)
GedacktItal. PrincipalOktavbass
SalicetNachthornChoralbass
OktaveSesquialtera 2x2 2/3´  
RohrflöteZimbel 3x1/2´  
Oktave    
Mixtur 4x    

Spojky: I 4´, II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, II/P 8´, I/P 8´
Voľná kombinácia: Fr. Komb.
pevné kombinácie: p, mf, f, tutti
Pomocné zariadenia: Schweller II. man., Crescendo, vypínač crescenda, Handreg. ab, Tremolo II. M.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)