Pôvodne gotický kostol, znovu postavený v roku 1643 a s úpravami z roku 1783. Opravy realizované v rokoch 1913 a 1945. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria krytého českou plackou so štukovou ornamentikou. Loď je krytá rovným stropom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)