Kostol postavili r. 1717 mimo mestských hradieb. Staviteľom bol popradský majster J. Mittermann. Kostol je postavený na pôdoryse gréckeho kríža. V ramenách kríža je zaklenutý drevenou valenou klenbou nesenou točenými drevenými stĺpmi. Zvonku je kostol omietnutý a obielený. Dvojmanuálový organ je postavený na dvojitom chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)