Objekt situovaný v parku na zadnej terase pôvodne renesančného kaštieľa z roku 1643 bol postavený v roku 1778. Pôvodný plán letohrádku sa neuskutočnil v celom rozsahu, postavili iba ústredný poschodový pavilón s trojosovou fasádou členenou pilastrami a zakončenou trojuholníkovým tympanónovým štítom. Od roku 1983 je v ňom sprístupnená muzeálna expozícia klávesových hudobných nástrojov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)