Gotický kostol z prvej polovice 14. storočia, po roku 1580 prispôsobený protestantskému rítu. Barokovo prestavaný po roku 1703, v roku 1804 rozšírený o nové presbytérium a klasicisticky upravený. Zásadne prestavaný a rozšírený na prelome 20. a 21. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)