Gotická stavba, stavaná po r. 1372 na mieste staršieho kostola, prestavaná a zaklenutá v období neskorej gotiky (1450-1470). R. 1620 vyhorel, v rokoch 1622-1640 neskororenesančne prestavaný. Kostol trojloďovej bazilikálnej dispozície s polygonálne uzavretým dlhším sanktuáriom, ktoré má tri polia sieťovej hviezdicovej klenby. Trojlodie je po požiaroch v prvej polovici 17. storočia barokovo zaklenuté. V strednej lodi je valená klenba s lunetami, v bočných lodiach barokové krížové klenby. Do západného štítu vstavaná gotická hranolovitá veža s renesančnou arkádovou ochozou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)