Kostol na svahu nad obcou, pôvodne románska stavba, bol zväčšený v r. 1593. Obnovený v r. 1723 a 1820 – 1824. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom sanktuária a bočnou kaplnkou. Sanktuárium je zaklenuté českou plackou, loď tromi poľami pruskej klenby. Organ stojí na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)