Kostol – gotická stavba zo 14. storočia – bol dokončený v poslednej tretine 15. storočia. Pôvodný kostol zo 14. storočia bola trojloďová bazilika, z ktorej boli dohotovené dve klenbové polia. Po r. 1460 pokračovali v budovaní kostola predĺžením trojlodia v užších proporciách a dokončením sanktuária s trojchórovým uzáverom. Severná loď ostala nedokončená. Priestory sú zaklenuté hviezdicovými a sieťovými rebrovými gotickými klenbami. Na západnej strane je predstavaná veža. Kostol bol reštaurovaný v r. 1899 – 1914. V kostole sú dva samostatné organy. Starší pozitív je na vysoko umiestnenom úzkom kamennom chóre na ranorenesančných konzolách. Novší barokový organ je na spodnom drevenom chóre. Oba organy sú umiestnené oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)