Štítnik, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/11 (8/5+6/4+3/2)


1763, Ján Mandel – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa.

1914, Rieger – novostavba

Opus 2062, postavený do pôvodnej, značne prehĺbenej barokovej skrine trenčianskeho organára Jána Mandela.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli po prvej svetovej vojne nahradené zinkovými.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Opus 2062 Rieger Ottó Budapest
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Hegedü PrincipalViolonbass16´
PrincipalCsöfuvolaSubbass16´
Födött8´ (ext.)AeolinaCello8´ (ext.)
GambaVox coelestis  
SalicionalOctava4´ (ext.)  
Octava4´ (ext.)Fuvola4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)    
Mixtura 4x2 2/3´    

Spojky: Super I, II/I, Sub II/I, Super II/I, Ped I, Ped II
Pevné kombinácie: p, mf, f, Tutti
Pomocné zariadenia: Crescendo Decrescendo

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)