Štítnik, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


Za svoje zachovanie nástroj vďačí najmä tomu, že kamenný chórus, na ktorom stojí, nebol dosť priestranný na stavbu nového organa. Navyše je tento chórus aj ťažko prístupný. Z nástroja sa zachovala skriňa, vzdušnica, čiastočne traktúry a dva klinové mechy. Píšťaly sa nezachovali. Rekonštrukciu nástroja realizovali Pavel Žur a Josef Turnwald podľa predpokladanej dispozície. Práce financoval štát a na priebeh dozerali pamiatkové orgány. Napriek tomu sa o reštaurovaní nezachovala dokumentácia.

1639, neznámy organár – novostavba

Gergelyi-Wurm: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei, s. 69: Erectum est Anno 1639...

1956, Pavel Žur, Josef Turnwald – rekonštrukcia

Rekonštrukcia podľa predpokladanej dispozície.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Manuál (F – a2, 41 klávesov)
Flauta major
Principal
Flauta minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)