Kostol gotický, postavený na mieste staršieho prepoštského a farského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa. R. 1302 prevzala nad kostolom patronát mestská rada a začala s prestavbou kostola a to tradičným spôsobom, tak, že okolo starého kostola začali stavať múry priestrannejšieho chrámu. Výsledkom bolo trojlodie halového typu, i keď je možné, že pôvodný úmysel bolo postaviť trojloďovú baziliku. V r. 1467 – 1487 postavili veľkoryso koncipované sanktuárium. V r. 1732 – 1734 pristavali barokovú kaplnku sv. Jána Almužníka. R. 1854 bola reštaurovaná Kaplnka sv. Anny a v r. 1865 – 1877 celý kostol, pričom práce začali v sanktuáriu. Sanktuárium s polygonálnym uzáverom je kryté sieťovými rebrovými klenbami. Trojlodie má klenby rovnako vysoké, rebrá vyrastajú zo štyroch párov stredných polygonálnych pilierov a z prístenných polvalcových prípor, okrem posledných dvoch polí južnej steny, kde sú zväzkové prípory. Stredná loď má sieťovú klenbu, bočné lode sú zaklenuté krížovými klenbami s dvojnásobným počtom rebier. Priečne rebrá sa medzi klenbami a piliermi nepresekávajú, ale zahýbajú do strán, čím vytvárajú oblúkové krúženie s plochami sférických štvorčekov. Veľký organ je umiestnený v podveží kostola, za hudobnou emporou.

História organov v objekte

Prvá známa písomná zmienka o organe v Dóme sv. Martina v Bratislave pochádza z r. 1451. Vtedy mesto ako patrón kostola objednalo do dómu organ vo Viedni. Ďalší nový organ staval r. 1582 opäť viedenský organár Leopold Sunderspitz. R. 1648 dómsky organ premiestnil a dôkladne opravil trnavský organár Johann Baier. V rokoch 1711, 1716 a 1722 realizoval opravy hainburgský organár Eberhard Anthoni Heinrich. V r. 1751 dómsky organ prestaval a rozšíril bratislavský organár Johann Vierengel. Tento nástroj prešiel viacerými opravami, až ho v r. 1880 – 1882 nahradil organ Vincenta Možného.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)