Ranobarokový kostol, postavený r. 1642. Jednoloďový priestor s valenou lunetovou klenbou a bohato riešeným ranobarokovým vstupným portálom. Kostol už neslúži liturgickým účelom, príležitostne sa využíva ako koncertná sieň.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)