Klasicistický kostol typu tolerančných chrámov bol postavený roku 1787, rozšírený o vežu roku 1901 a generálne opravený v roku 1926. Jednoloďový priestor s presbytériom s oblým uzáverom a pristavanou bočnou vežou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)