Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


1. pol. 20. stor., Anton Schönhofer st. – novostavba

Organ postavil bratislavská organárska dielňa Anton Schönhofer a syn v období 1. štvrtiny 20. storočia pre neznámu lokalitu. Nástroj priemerných zvukovo-umeleckých kvalít má originálne riešenú tónovú pneumatickú traktúru pre I. manuál, v ktorej je skombinovaný tlakový a výpustný systém s barkerovou pákou.

okolo 1912, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený z neznámej lokality na dnešné miesto.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
SCHÖNHOFFER, A. / és FIA POZSONY
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbas16´
BordunCello
Gamba  
Salicional  
Voix céleste  
Oktáva  
Zergekürt  
Mixtura 3x2 2/3´  

Spojky: Suboktávkopula, Superoktávkopula, Pedalkoppula, Pedaloktavkoppula
Pevné kombinácie: P., MF., F., T.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)